fbpx

1. Avtalet

* Padelresor Spanien förkortas som “PRS” i villkoren.
* Samtliga beställningar skall vara skriftligen bekräftade av PRS via en bokningsbekräftelse.
* Huvudresenär är personen i vars namn bokningsbekräftelsen är utfärdat till.
* Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet.
* Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären.
* Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

2. Resor inklusive flyg

* Vid inställt flyg eller flygförseningar, som påverkar paketresan, ska PRS kontakta huvudresenär.
* Slutbetalningen för resan skall vara PRS tillhandahållen senast 6 veckor innan avresa.
* Reservationsbetalning av gruppresor inklusive flyg avser kostnaden på flygpriset, reservationen är bindande och kan inte återbetalas av PRS. Flyget & paketet kan överlåtas till annan resenär kostnadsfritt framtill 2 veckor innan avresa.
* Flygnummer och avresetider kan ändras av flygbolagen.
* Bokning är bindande när den betalats till PRS.
* Kostnader i samband med ändringar debiteras av kunden. De enskilda flygbolagens regler gäller för flygbiljetter.
* Vid de tillfällen då en paketerad gruppresa med flyg ställs in på grund av för få deltagare så sker ombokning alternativt återbetalning till huvudresenären.

3. Betalning och bokningsbekräftelse.

* Bokningen är bekräftad först när reservationsavgiften är PRS tillhandahållen och huvudresenären mottagit en bokningsbekräftelse till den mailadress som angetts.
* Slutbetalningen för resan skall vara PRS tillhandahållen senast 4 veckor innan avresa alternativt 6 veckor vid bokning inklusive flyg.
* Sker inte betalningen i tid så förbehåller vi oss rätten att avboka resan.

4. Avbokning / Ändringar
* Om resenären inte har tecknat avbeställningsskydd, så debiteras inbetalt belopp enligt följande tidsramar:
* Från bokningstillfälle till 4 veckor innan avresa: 50% av resans pris, som motsvarar reservationsavgiften
* 30 – 0 dagar innan avresa: 100% av resans pris, som motsvarar reservation samt slutbetalning
* Vid namnbyte av resenärer debiteras resenären kostnaden för eventuella namn ändringsavgifter hos flygbolaget och andra kostnader som kan uppstå.
* Vid köp av paket för gruppresa inklusive flyg så är reservationsavgiften ej återbetalningsbar, resenären kan dock överlåta sitt paket till en ny resenär utan kostnad fram till 14 dagar innan avresa.

5. Avbeställningsskydd

* Kostnad för avbeställningsskydd är 30€ per person och måste bokas av hela gruppen. Avbeställningsskyddet måste användas som grupp, skyddet kan ej nyttjas av en enskild individ i gruppen.
* Avbeställningsskydd går ej att kombinera med resor ink flyg.
* Avbeställningsskyddet innebär fri avbokning fram till 14 dagar innan avresa.
* Avbeställningsskydd är ej inkluderat i priset och måste beställas vid resans bokningstillfälle.

6. Slutbekräftelse/Resehandlingar

* Paketinnehållet skall finnas skriven i bokningsbekräftelsen från PRS för att vara giltig
* Resehandlingarna tillhandahålls efter full betalning genomförts, resenärer har själv skyldighet att kontrollera alla resehandlingar och omgående påtala eventuella felaktigheter

7. Reklamation av resa

* Eventuell reklamation ska anmälas till PRS omgående – via mail till marc@padelresorspanien.se
* Reklamation ska ske inom en månad från resans avslutande.
* Resenären har inte rätt till ersättning eller skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll såsom väderförhållanden, naturkatastrofer, strejk, pandemier.

8. Åldersgräns 18 år

* Resenären får inte beställa någon resa utan att ha fyllt 18 år.
* Skulle resenären vara yngre än 18 år och vill boka en resa så får resenären målsman kontakta PRS för diskussion om lämplighet.

9. PRS rätt att bryta avtalet vid oförutsägbara händelser.

* PRS har rätt att bryta avtalet, efter det att avtalet blivit bindande om den planerade resan inträffar under en katastrof, pandemi, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid en tidpunkt då resan skall genomföras. PRS reserverar också möjlighet att vid händelse av Force Majeure karaktär eller sjukdom av tilltänkta reseledare att kunna ändra i en resans upplägg.